-->
linkovi
Projekt podržali
KONJSCINA GRBKonščina se prvi put spominje 1334.godine i to kao župa. Kako je nastalo ime Konjščina povijesno nije utvrđeno, već postoje dva tumačenja. Iz jednog proizlazi da je ime dobila po grofovima Konjskim, a prema drugom da je ime dobila po polju za ispašu konja prema čemu su i grofovi Konjski dobili prezime. Kaštel Selnica (stariji naziv za Konjščinu) prvi se put spominje svojim «krsnim listom» u ispravi kojom kralj Matija Korvin 1477. godine dopušta Kristoforu i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u Selnici, današnjoj Konjščini. Općina Konjščina kao jedinica lokalne samouprave nastala je 1993. godine. Općina Konjščina nalazi se u središnjem dijelu Hrvatskog zagorja. Zemljopisno je smještena s obje strane rijeke Krapine. Ne spada strogo u sklop same Ivanščice, već u njene rubne dijelove. Područje općine pretežno je ravničarsko, izuzev brežuljaka na području Gornje Konjščine, Jertovca i Sušobrega. Samo općinsko središte nalazi se uz državnu cestu D-24, odnosno uz raskrižje cestovnih pravaca Novi Marof - Zabok sa županijskom cestom prema Sv. Ivanu Zelini te uz željezničku prugu Zagreb - Varaždin. Na taj način općina je cestovnim i željezničkim prometnicama veoma dobro povezana s ostalim jedinicama lokalne samouprave. U sastavu općine nalazi se 16 naselja: Konjščina - centar, Jertovec, Jelovec, Galovec, Sušobreg, Klimen, Turnišće, Kosovečko, Donja Konjščina, Donja Batina, Brlekovo, Krapina Selo, Bočadir, Pešćeno, Gornja Konjščina i Bočaki. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na području općine Konjščina bilo je 4.074 stanovnika. U općini djeluju dviješkole, osnovna i srednja škola Konjšćina. Od značajnijih povijesnih znamenitosti tu se nalazi Stari grad i barokna župa sv. Dominika iz 1734.g. s propovjedaonicom iz sredine 18.st. Nedaleko crkve smještena je župna kurija. Skladna jednokratna građevina četvrtastog tlocrta s krovom na četiri vode sagrađena u drugoj polovici 18.st. Župa sv. Dominika Konjščina se kao župa spominje u popisu župa od 1334. godine i bila je posvećena sv. Nikoli. U sljedećem sačuvanom popisu iz 1501. godine, crkva je posvećena sv. Dominiku. To je jedina župa sv. Dominika u Hrvatskoj sjeverno od Save. Mahom se svi povjesničari slažu da mjesto ima naziv po plemenitašima Konjskim (najprije baruni, a zatim i grofovi),. Konjščina je staro mjesto koje se spominje kao Selnica, a taj se naziv odnosi na vlastelinstvo. Današnja župna crkva građena je od 1729.-1732. godine, a pripada baroknom razdoblju. Graditelj crkve bio je Ivan Baisz iz Maribora. Crkva je građena kao jednobrodna građevina sa četvorinastim svetištem koje završava ravnim zidom. U crkvi su nadgrobne ploče Otilije Horvath iz 1851. godine i Ivana N. Šandora Gjalskog iz 1856. godine.
...
Web: http://www.konjscina.hr/
Email Konjščina  
  RSS Konjščina  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013