-->
linkovi
Projekt podržali
LOVINAC1Na samom jugu Like, u krajnjem jugoistočnom dijelu gorske Hrvatske, u trokutu Gospić – Udbina – Gračac smještena je općina Lovinac.

Prostor koji se tradicionalno naziva Lovinačkim krajem (prema najvećem naselju, Lovincu) uglavnom se poklapa s prostiranjem današnje općine Lovinac. On je prirodno omeđen izdancima Ličkog sredogorja na sjeveroistoku i jugoistoku s planinskim masivom Resnika. Izrazitu geografsku među prema submediteranskom prostoru s jugozapadne strane, čini Velebit. Povoljnost i važnost geografskog položaja općine proizlaze iz njezina smještaja na rubu Ličke zavale koja je prirodno povezana s Gračačkim poljem.

Relativna uravnjenost terena, manje nadmorske visine (većina naselja je na 570-600 m.n.m.) i prohodnost kraja, prednosti su tog prostora u društvenom i gospodarskom smislu. Geoprometno značenje općine Lovinac proizlazi iz njezina smještaja u dinarskom planinskom prostoru preko kojeg vodi najkraća i najpovoljnija prometna veza Dalmacije sa sjeverozapadnom Hrvatskom (time i srednjom Europom). Glavnim tranzitnim pravcem u dolini rijeke Ričice, između Velebita i Resnika, prolaze značajni cestovni, željeznički i energetski pravci. Danas Općinom Lovinac prolazi i najznačajnija autocesta , A1, tzv. «Dalmatina», prometna žila kucavica Hrvatske s koje se u općinu Lovinac izlazi u Svetom Roku i čvoru Gornja Ploča, što je pogodovalo ubrzanom gospodarskom razvoju općine . Na teritoriju općine Lovinac nalazi se i najduži tunel u Hrvatskoj, «Sveti Rok», koji spaja kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku.

Povoljan geografski položaj omogućio je kontinuitet naseljenosti toga kraja od pretpovijesti do danas.

Teritorijalno-administrativnom podjelom općina Lovinac pripada Ličko-senjskoj županiji i obuhvaća površinu veličine 350 km?. Susjedne općine su joj Gračac, Gospić, Jesenice, Obrovac, Starigrad i Udbina. Lovinačka općina gravitira županijskom središtu Like – gradu Gospiću.

Prirodne vrijednosti

Područje Općine Lovinac iznimno je bogato prirodnim vrijednostima i njihovo očuvanje, kroz ostvarivanje načela održivog gospodarskog razvoja, jedna je od glavnih odrednica strateškog razvoja Općine Lovinac.
Na teritoriju Općine Lovinac posebno su vrednovana područja očuvane prirode u sastavu Nacionalnog parka Paklenica, poput specijalnog rezervata Sveto Brdo – Babin vrh, koji je od osobite važnosti i namjene u NP Paklenica. Sveto brdo, visine 1752 m, drugi je, po veličini, vrh Velebita. Nalazi se na jugoistočnom kraku planine, i pripada u vrhunce Južnog Velebita, gdje se i nalazi najviši vrh Velebita - Vaganski vrh. Njegov vrh se jasno ističe na horizontu gledanom s morske strane Velebita, na području od otoka Paga do otoka Pašmana, jer se nakon njega (u jugoistočnom smjeru) naglo gubi visina Velebita prema vrhuncu Ćelavcu (1198 m), prijevoju Prezid (766 m) što povezuje gradove Gračac i Obrovac (tom je cestom bio vođen glavni promet na relaciji Zagreb - Zadar prije proboja tunela Sveti Rok na trasi Autoceste Zagreb - Split), te zadnjem višem vrhu, Crnopcu (1402 m). Gotovo polovica teritorija općine Lovinac nalazi se i u području Parka Prirode Velebit.
...
(0)
Web: http://www.lovinac.hr
Email Lovinac  
  RSS Lovinac  RSS  Facebook Lovinac  Lovinac
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013