-->
linkovi
Projekt podržali
NOVI VINODOLSKINovi Vinodolski smješten je na jugoistočnom dijelu Primorsko-goranske županije ispod blago spuštenih obronaka šumovite Kapele, pokraj plodne Vinodolske doline, uz razvedenu obalu Podvelebitskog kanala. Svoju povijest počeo je bilježiti daleko prije početka n.e., a svoj teritorijalni ustroj oformio je dolaskom Slavena na brežuljku Osap u blizini rimske utvrde Lopar o kojoj je brigu vodio još rimski Car Klaudije (Augustus).
U ranijem teritorijalnom ustroju je područje Grada Novog Vinodolskog bilo u sastavu općine Crikvenica. Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN,broj: 90/92) ustrojen je Grad Novi Vinodolski kao jedinica lokalne samouprave i uprave. Površina Grada Novog Vinodolskog iznosi 265,08 km2, što je 7,4% prostora Primorsko-goranske županije i po tomu je četvrta jedinica lokalne samouprave u Županiji. Površina akvatorija u Velebitskom kanalu iznosi 65,23 km2.

Područje Grada
Područje Grada Novi Vinodolski nalazi se u sastavu Primorsko-goranske županije, na njezinom jugoistočnom dijelu, a graniči sa Općinama Baška, Vrbnik, Vinodolska, Mrkopalj te Gradom Crikvenicom u Primorsko – goranskoj županiji, te područjem Grada Ogulina, Općine Brinje i Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji. Područje Grada Novog Vinodolskog danas obuhvaća dvadeset naselja. To su pored samog Novog Vinodolskog naselja: Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac. Od toga su nenaseljena naselja Krmpotske Vodice, Podmelnik i Zabukovac.Povijest
Razvoj i uređenje područja Grada Novi Vinodolski ne može se odvojiti od skrbi za očuvanje njegovog povijesnog i kulturnog identiteta. Kao nekadašnje sjedište plemićke obitelji Frankopana, Novi je integralni dio povijesnoga Vinodola i njegovo nekadašnje upravno središte, te je baštinik srednjovjekovnoga hrvatskog kulturnog sloja i glagoljaške civilizacije. Osim toga, arheološka baština nosi tragove bogatog prethistorijskog, antičkog i ranosrednjovjekovnog života ovog područja.

Za najraniju naseljenost ovog područja nema materijalnih dokaza jer nisu provedena istraživanja - na području npr. špilje Peć na Zagori (pod novljanskom Kalvarijom) koja je vjerojatno bila sklonište paleolitskog čovjeka.

Najstariji prethistorijski nalaz je iz enolita s područja Krmpota (dvosjekla sjekira nađena 1952.), a iz prethistorijskog su razdoblja i Velika gradina na Velom Ospu iznad Novog Vinodolskog i manja na Kalvariji u gradu. Njihovi su graditelji ilirska plemena Japodi i Liburni što su nastavali ovo područje sve do dolaska Rimljana početkom nove ere.

Još od prethistorije Vinodolom prolazi najkraći put paralelan sa obalom, od kojeg su se odvajale poprečne ceste spajajući obalu sa zaleđem. Taj važni prometni pravac pratio je sustav lančano povezanih prethistorijskih gradina, nastalih do kraja brončanog doba i kasnije. Na trasi ovih prometnica je i antička cesta Tarsatica - Senia, uz koju je sagrađena kasnorimska utvrda Lopar u Novome. Postojanje ranosrednjovjekovnih nalaza uz antičke govori o kontinuitetu naseljenosti i u doba slavenskih prodora i doseljenja Hrvata.

U srednjem se vijeku spominje hrvatska župa Vallis Vinaria ili Valdevino (ime govori da se vinova loza uzgajala još u rimsko doba), do 12. st. pripada Krčkoj biskupiji, a od tada Splitskoj, do Splitskoga crkvenog sabora 1185. kada potpada pod Senjsku biskupiju.

Godine 1225. kralj Andrija II daruje Vinodol knezovima Krčkim i Modruškim Frankopanima. Ključna godina za povijest ovoga kraja je 1288. kada je zabilježeno hrvatsko običajno pravo, te je postalo pisani zakon. Vinodolski su zakon sastavili knez i predstavnici vinodolskih kotara (Novoga, Ledenica, Bribira, Grižana, Drivenika, Hreljina, Bakra, Trsata i Grobnika) u Frankopanskoj utvrdi (gradu) u Novome. To je ujedno sigurna potvrda srednjovjekovnog postojanja, odnosno kontinuiteta spomenutih naselja.

Zbog slabljenja moći Frankopana, Vinodol je 1449. podijeljen, a s okolicom dolazi pod vlast Frankopana Tržačkih. Prekretnica u razvitku cijeloga područja nastupa nakon bitke na Krbavskom polju (1493.) kada počinju višestoljetne borbe protiv Turaka. Ledenička se utvrda obnavlja i postaje ključna za obranu Vinodola. Sela od Ledenica do Senja bivaju napuštena, a ponovno ih naseljavaju Vlasi Krmpoćani iz Dalmatinske Zagore poslije austroturskog rata 1606. i u drugom valu poslije 1627. Oni osnivaju Zagon, Bater i okolna sela, te daju ime cijelom području Krmpota. Sa sobom donose običaje i gospodarstvo dinarskog kulturnog sloja. Dijelom su očuvani u etnološkoj baštini ovoga kraja, osobito u nošnji i narodnim pjesmama što su utjecale i na kulturnu tradiciju grada Novoga.

Propašću Frankopana u 17. st. njihova imanja vodi austrijska kruna preko svoje Komore. Podaci o životu naselja u 19.st. pokazuju da su većinom zadržala ruralni način života, baziran na stočarstvu i skromnom poljodjelstvu. Vinogradarstvo u okolici Novoga propalo je u to vrijeme kao i u cijelom Vinodolu. Grad se razvija kao trgovačko i obrtničko mjesto (luka, promet drvetom i sl.), a od kraja 19.st. i kao turističko središte.
...
(439) 20.04.'18 | 19.04.'18 | 18.04.'18 | 17.04.'18 | 16.04.'18 | 13.04.'18 | 12.04.'18 | 11.04.'18 | 10.04.'18 | 06.04.'18 | 05.04.'18 | 04.04.'18 | 03.04.'18 | 29.03.'18 | 27.03.'18 | 22.03.'18 | 20.03.'18 | 19.03.'18 | 15.03.'18 | 12.03.'18 | 09.03.'18 | 08.03.'18 | 07.03.'18 | 06.03.'18 | 01.03.'18 | 28.02.'18 | 23.02.'18 | 22.02.'18 | 08.02.'18 | 06.02.'18 | 05.02.'18 | 02.02.'18 | 01.02.'18 | 31.01.'18 | 29.01.'18 | 26.01.'18 | 25.01.'18 | 19.01.'18 | 18.01.'18 | 15.01.'18 | 12.01.'18 | 11.01.'18 | 10.01.'18 | 09.01.'18 | 05.01.'18 | 04.01.'18 | 03.01.'18 | 02.01.'18 | 28.12.'17 | 27.12.'17 | 21.12.'17 | 20.12.'17 | 19.12.'17 | 18.12.'17 | 13.12.'17 | 12.12.'17 | 05.12.'17 | 01.12.'17 | 30.11.'17 | 27.11.'17 | 24.11.'17 | 22.11.'17 | 20.11.'17 | 16.11.'17 | 14.11.'17 | 09.11.'17 | 08.11.'17 | 07.11.'17 | 06.11.'17 | 02.11.'17 | 31.10.'17 | 30.10.'17 | 25.10.'17 | 24.10.'17 | 20.10.'17 | 19.10.'17 | 11.10.'17 | 09.10.'17 | 06.10.'17 | 05.10.'17 | 29.09.'17 | 28.09.'17 | 27.09.'17 | 21.09.'17 | 15.09.'17 | 14.09.'17 | 08.09.'17 | 05.09.'17 | 22.08.'17 | 14.08.'17 | 10.08.'17 | 08.08.'17 | 07.08.'17 | 02.08.'17 | 01.08.'17 | 31.07.'17 | 27.07.'17 | 26.07.'17 | 25.07.'17 | 24.07.'17 | 21.07.'17 | 20.07.'17 | 19.07.'17 | 14.07.'17 | 13.07.'17 | 12.07.'17 | 11.07.'17 | 10.07.'17 | 06.07.'17 | 05.07.'17 | 04.07.'17 | 03.07.'17 | 28.06.'17 | 26.06.'17 | 20.06.'17 | 19.06.'17 | 16.06.'17 | 14.06.'17 | 09.06.'17 | 05.06.'17 | 02.06.'17 | 01.06.'17 | 30.05.'17 | 26.05.'17 | 25.05.'17 | 24.05.'17 | 19.05.'17 | 18.05.'17 | 17.05.'17 | 16.05.'17 | 15.05.'17 | 10.05.'17 | 09.05.'17 | 04.05.'17 | 28.04.'17 | 27.04.'17 | 25.04.'17 | 24.04.'17 | 21.04.'17 | 20.04.'17 | 18.04.'17 | 14.04.'17 | 13.04.'17 | 12.04.'17 | 11.04.'17 | 07.04.'17 | 06.04.'17 | 05.04.'17 | 31.03.'17 | 30.03.'17 | 29.03.'17 | 28.03.'17 | 24.03.'17 | 23.03.'17 | 22.03.'17 | 21.03.'17 | 17.03.'17 | 15.03.'17 | 14.03.'17 | 10.03.'17 | 09.03.'17 | 08.03.'17 | 07.03.'17 | 02.03.'17 | 28.02.'17 | 27.02.'17 | 23.02.'17 | 22.02.'17 | 21.02.'17 | 20.02.'17 | 17.02.'17 | 16.02.'17 | 15.02.'17 | 14.02.'17 | 13.02.'17 | 10.02.'17 | 08.02.'17 | 07.02.'17 | 03.02.'17 | 02.02.'17 | 01.02.'17 | 31.01.'17 | 25.01.'17 | 24.01.'17 | 18.01.'17 | 17.01.'17 | 16.01.'17 | 11.01.'17 | 10.01.'17 | 09.01.'17 | 05.01.'17 | 04.01.'17 | 03.01.'17 | 30.12.'16 | 29.12.'16 | 28.12.'16 | 27.12.'16 | 23.12.'16 | 22.12.'16 | 20.12.'16 | 16.12.'16 | 14.12.'16 | 13.12.'16 | 12.12.'16 | 09.12.'16 | 07.12.'16 | 06.12.'16 | 05.12.'16 | 02.12.'16 | 30.11.'16 | 29.11.'16 | 28.11.'16 | 25.11.'16 | 24.11.'16 | 23.11.'16 | 22.11.'16 | 14.11.'16 | 08.11.'16 | 04.11.'16 | 03.11.'16 | 02.11.'16 | 28.10.'16 | 27.10.'16 | 21.10.'16 | 20.10.'16 | 19.10.'16 | 13.10.'16 | 07.05.'14 | 06.05.'14 | 02.05.'14 | 30.04.'14 | 29.04.'14 | 28.04.'14 | 25.04.'14 | 24.04.'14 | 23.04.'14 | 18.04.'14 | 17.04.'14 | 16.04.'14 | 15.04.'14 | 11.04.'14 | 10.04.'14 | 09.04.'14 | 08.04.'14 | 02.04.'14 | 01.04.'14 | 31.03.'14 | 28.03.'14 | 27.03.'14 | 26.03.'14 | 25.03.'14 | 24.03.'14 | 17.03.'14 | 10.03.'14 | 18.02.'14 | 13.02.'14 | 12.02.'14 | 11.02.'14 | 05.02.'14 | 04.02.'14 | 31.01.'14 | 29.01.'14 | 28.01.'14 | 24.01.'14 | 23.01.'14 | 22.01.'14 | 14.01.'14 | 10.01.'14 | 07.01.'14 | 03.01.'14 | 02.01.'14 | 30.12.'13 | 23.12.'13 | 20.12.'13 | 19.12.'13 | 13.12.'13 | 12.12.'13 | 11.12.'13 | 04.12.'13 | 03.12.'13 | 02.12.'13 | 28.11.'13 | 25.11.'13 | 22.11.'13 | 19.11.'13 | 18.11.'13 | 13.11.'13 | 08.11.'13 | 07.11.'13 | 04.11.'13 | 31.10.'13 | 30.10.'13 | 29.10.'13 | 25.10.'13 | 23.10.'13 | 21.10.'13 | 17.10.'13 | 11.10.'13 | 10.10.'13 | 07.10.'13 | 30.09.'13 | 27.09.'13 | 26.09.'13 | 24.09.'13 | 17.09.'13 | 11.09.'13 | 09.09.'13 | 03.09.'13 | 29.08.'13 | 28.08.'13 | 27.08.'13 | 21.08.'13 | 16.08.'13 | 06.08.'13 | 25.07.'13 | 19.07.'13 | 18.07.'13 | 17.07.'13 | 12.07.'13 | 09.07.'13 | 08.07.'13 | 05.07.'13 | 04.07.'13 | 03.07.'13 | 02.07.'13 | 28.06.'13 | 24.06.'13 | 20.06.'13 | 19.06.'13 | 18.06.'13 | 14.06.'13 | 12.06.'13 | 11.06.'13 | 06.06.'13 | 29.05.'13 | 28.05.'13 | 27.05.'13 | 20.05.'13 | 17.05.'13 | 10.05.'13 | 07.05.'13 | 30.04.'13 | 29.04.'13 | 26.04.'13 | 25.04.'13 | 23.04.'13 | 19.04.'13 | 18.04.'13 | 17.04.'13 | 16.04.'13 | 15.04.'13 | 12.04.'13 | 11.04.'13 | 10.04.'13 | 28.03.'13 | 26.03.'13 | 22.03.'13 | 21.03.'13 | 20.03.'13 | 19.03.'13 | 18.03.'13 | 12.03.'13 | 05.03.'13 | 28.02.'13 | 27.02.'13 | 26.02.'13 | 20.02.'13 | 18.02.'13 | 12.02.'13 | 11.02.'13 | 06.02.'13 | 05.02.'13 | 04.02.'13 | 30.01.'13 | 29.01.'13 | 23.01.'13 | 22.01.'13 | 21.01.'13 | 11.01.'13 | 08.01.'13 | 03.01.'13 | 31.12.'12 | 27.12.'12 | 24.12.'12 | 18.12.'12 | 14.12.'12 | 12.12.'12 | 10.12.'12 | 05.12.'12 | 29.11.'12 | 28.11.'12 | 23.11.'12 | 22.11.'12 | 20.11.'12 | 14.11.'12 | 12.11.'12 | 09.11.'12 | 07.11.'12 | 06.11.'12 | 02.11.'12 | 31.10.'12 | 30.10.'12 | 29.10.'12 | 25.10.'12 | 23.10.'12 | 19.10.'12 | 18.10.'12 | 15.10.'12 | 11.10.'12 | 10.10.'12 | 03.10.'12 | 02.10.'12 | 24.09.'12 | 20.09.'12 | 19.09.'12 | 18.09.'12 | 17.09.'12 | 13.09.'12 | 12.09.'12 | 04.09.'12 | 31.08.'12 | 29.08.'12 | 28.08.'12 | 24.08.'12 | 21.08.'12 | 14.08.'12 | 10.08.'12 | 08.08.'12 | 07.08.'12 | 06.08.'12 | 03.08.'12 | 01.08.'12 | 27.07.'12 | 23.07.'12 | 20.07.'12 | 18.07.'12 | 16.07.'12 | 13.07.'12 | 12.07.'12 |
Web: http://www.novi-vinodolski.hr
Email Novi Vinodolski  
  RSS Novi Vinodolski  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013