-->
linkovi
Projekt podržali

POJEZERJE GRB

Općina Pojezerje utemeljena je krajem 1992. godine donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (NN broj 90/92) te donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina (NN broj 90/92). Općina je ustrojena u svibnju 1993. godine, poslije provedenih lokalnih izbora, kad je konstituirano Općinsko vijeće, izabran načelnik i Općinsko poglavarstvo.
Općina se proteže na površini od 32,60 km2 i u svom sastavu ima četiri naselja:
Otrić-Seoci (općinsko sjedište), Kobiljača, Mali Prolog i Pozla Gora. Po popisu iz 2001. godine općina broji 1233 stanovnika. Popisom iz 1991. godine općina je imala 1392 stanovnika iz čega se vidi trend opadanja stanovništva, koje se najviše odnosi na naselja Mali Prolog i Pozla Gora, te dobrim dijelom i na naselje Kobiljača. Jedino naselje Otrić-Seoci zadržava isti broj stanovnika. Do ustroja Općine Pojezerje naselja u njenom sastavu nalazila su se u sastavu (bivše) Općine Metković, a općina ustrojstveno pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Općina na zapadu graniči sa Gradom Vrgorcem (Splitsko-dalmatinska županija), na jugu sa teritorijem Grada Ploče, na istoku sa Općinom Kula Norinska dok na sjeveru graniči sa Republikom Bosnom i Hercegovinom (teritorij Općine Ljubuški). Na području Općine Pojezerje nalazi se i međunarodni granični prijelaz Mali Prolog-Crveni Grm.


KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Stanovništvo općine orijentirano je uglavnom na poljoprivrednu proizvodnju (gotovo isključivo vinogradarstvo) koja se odvija u polju Jezero, koje je administrativno podijeljeno na Općinu Pojezerje, Grad Vrgorac i Grad Ploče. U naselju Otrić-Seoci nalazi se i Poslovna jedinica „Jezero“, ispostava poduzeća Vrgorka-Vinarija d.d. Vrgorac, koja obrađuje plantažne nasade vinograda, bavi se i proizvodnjom loznih cijepova i u istoj je stalno zaposleno oko 70 radnika iz naselja općine kao i okolnih naselja.
Vinogradarstvo je dopunska djelatnost (za nekoliko obitelji i glavna), jer je stanovništvo uglavnom zaposleno u državnim službama (carina, policija, lokalna samouprava), i dobar dio u Luci Ploče. Na području općine živi i pozamašan broj umirovljenika koji su mirovinu ostvarili u Njemačkoj, kamo je početkom 60-ih godina, pa sve do sredine 70-ih godina prošlog stoljeća radno aktivno stanovništvo odlazilo „trbuhom za kruhom“.

Općina je kompletno „pokrivena“ elektrifikacijom i telefonom, vodovodna mreža postoji u naseljima Otrić-Seoci i Kobiljača dok je pred samim dovršetkom izgradnja vodovodne mreže za naselja Mali Prolog i Pozla Gora kao i za buduću Poslovnu zonu Pojezerje, koja se nalazi na području naselja Pozla Gora, uz Državnu cestu D-62 (Metković-Vrgorac) i u zoni odvojka za koridor Vc.
Područjem općine prolazi i dio Autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Ravča-Ploče, u ukupnoj dužini od oko 6 kilometara. Također, na području općine bit će smješten i odvojak za koridor Vc. Područjem općine prolazi i trasa budućeg regionalnog plinovoda Split (Dugopolje)-Ploče.

Također, na području općine, u naselju Otrić-Seoci, nalazi se i osmogodišnja Osnovna škola, Dječji vrtić odnosno predškolski odgoj kao i Poštanski ured Otrić-Seoci. Postoje još i dvije trgovačke radnje kao i dva ugostiteljska objekta (kafići).


OPĆINSKI USTROJ

Sjedište općine je u naselju Otrić-Seoci, gdje se nalazi i općinska zgrada sa dvoje stalno zaposlenih te načelnikom (dužnosnik) koji svoju dužnost obavlja profesionalno.
Načelnik općine je g. Borislav Dominiković.
...
Web: http://www.pojezerje.hr
Email Pojezerje  

© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013