select ID_mailEvid, meDatum , meChimpLink from feed_mailevid where if(CHAR_LENGTH(meIssuuSadrzaj)>5, meIssuuSadrzaj LIKE '%Ribnik,%', meTekst LIKE '%Ribnik:%') order by meDatum DESC Lokalna Hrvatska - Ribnik -->
linkovi
Projekt podržali
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u RH iz 1997. godine uspostavljena je Općina Ribnik sa sjedištem u Ribniku, uključujući slijedeća naselja: Donja Stranica, Drenovica Lipnička, Gorica Lipnička, Gornja Stranica, Gornji Goli Vrh Lipnički, Griče, Jarnevići, Jasenovica, Lipnik, Martinski Vrh, Novaki Lipnički, Obrh, Ravnica, Ribnik, Skradsko Selo, Sopčić Vrh i Veselići.

Općina Ribnik nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije, neposredno uz granicu sa Republikom Slovenijom odnosno unutar velikog luka rijeke Kupe. Teritorij Općine presijeca državna cesta D6 koja spaja Republiku Sloveniju sa čvorištem Novigrad na Dobri, odnosno autocestom Rijeka – Zagreb.

Zbog konstantnog zanemarivanja ovog područja u proteklim vremenima, zbog neimaštine i nemogućnosti zapošljavanja, većina stanovništva odseljava u prekooceanske države 60-ih godina. Tek nakon ponovnog konstituiranja Općine taj trend se zaustavlja. U desetak godina rada novoformirane Općine, gotovo u potpunosti je izgrađena komunalna infrastruktura (ceste, telefon, električna energija, ulična rasvjeta …). Bilježe se doseljavanja na ova područja. Očuvan je čist i zdrav okoliš što rezultira ulaganjima u razvoj kontinentalnog turizma, a interesantna je prometna povezanost kao i blizina većih središta Zagreba, Rijeke i Slovenije. Područje Općine bogato je kulturnim i sakralnim objektima (Stari grad Ribnik, župna crkva sv. Ilije Proroka u Lipniku, kapele sv. Petra u Gornjoj Stranici , Obrh – rodno mjesto poznatog znanstvenika Jurja Križanića). Mnoštvo zapuštenih domaćinstava čiji su vlasnici odselili, danas se vrlo povoljno kupuju za vikend kuće, a neki i dosele željni ugodnijeg života u carstvu prirode. Kilometri markiranih pješačkih i biciklističkih staza, mništvo uređenih manjih izletišta, jezerca, vidikovaca, šetnica uz potoke i kroz šume česte su mete turista koji posjećuju ove krajeve.

Na području Općine djeluje SLOBODNA ZONA RIBNIK gdje je trenutno slobodno cca 100 tisuća m2 djelom izgrađenog, a djelom za izgradnju proizvodnih kapaciteta. Paketom mjera olakšica Općina potiče otvaranja novih radnih mjesta, izgradnju stambenih kuća, otvaranje obrta i sl. Na području Općine izuzetno su povoljni uvjeti gradnje glede niskog komunalnog doprinosa i vodne naknade do oslobođenja svih davanja prema Općini u određenom periodu, a mogućnosti su i dobivanja besplatnog građevinskog materijala za izgradnju obiteljskih kuća.
...
Web: http://ribnik.hr/
Email Ribnik  
  RSS Ribnik  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013