linkovi
Projekt podržali
Prostor Općine Unešić je prijelazno područje između srednjeg i sjevernog dijela Dalmacije, odnosno ima poseban geografski položaj unutar Dalmatinske zagore. Nalazi se između Šibenika, Drniša, Knina, Sinja, Trogira, Kaštela i Solina, odnosno Splita.
...
Sva samostalna naselja u općini Unešić nalaze se cestovno udaljena od svog općinskog središta 5 - 16 km.
Općina Unešić je područje od posebne državne skrbi zbog planinsko - brdskog karaktera općinskog teritorija, depopulacije, prevladavajućih ruralnih osobina naselja, slabije društveno - gospodarske razvijenosti te zbog nedavnog stradanja tijekom Domovinskog rata, iako to nije bilo okupirano područje.
Područje općine Unešić obuhvaća 16 naselja i to; Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Utore, Gornje Vinovo, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić, te Visoka.
Među samostalnim naseljima u općini Unešić, svojom veličinom i funkcijama, ističe se općinsko središte Unešić.
Smjestio se na 343 m nadmorske visine u središtu ovog dalmatinskog zagorskog kraja uz Unešičko polje i izravno je povezan županijskim i lokalnim cestama i dijelom sa željezničkom prugom sa svim okolnim naseljima.
 
Gospodarstvo i gospodarska infrastruktura
...
Izgradnja željezničke pruge s uspostavljenim vezama Unešića s lukama i gradskim središtima Splitom i Šibenikom, a prema unutrašnjosti s Drnišom, Siverićem (ugljenokopi), Kninom i dalje, kao i izgradnja suvremenih cestovnih prometnica magistralnog, regionalnog i lokalnog značenja unutar teritorija Općine Unešić ili u njezinoj neposrednoj blizini u regiji, utjecali su na otvaranje ovog prostora.
Time se ostvaruje relativno povoljan geografski i tranzitni položaj ove općine i sve bolji uvjeti za dobro prometno povezivanje unutar županije i s drugim regijama. Tako počinje suvremeno korištenje nekih njegovih komparativnih vrijednosti, pogodnosti i prednosti. U prvom redu to se odnosilo na korištenje prirodnih izvora.
Počinje eksploatacija bogatih zaliha kvalitetnog arhitektonskog-ukrasnog i tehničkog-građevinskog kamena, ali i rezervi boksitne rudače razbacanih po ovom području. Dolazi do paljenja brojnih klačina radi dobivanja kvalitetnog građevinskog materijala (klaka ili vapna). Dio stanovnika radio je na željeznici, a otvaraju se također i neki drugi manji prerađivački pogoni u ovom kraju.
...

...prednosti općine Unešić...
  •  Motivirani pojedinci – vrijedni ljudi sa radnim iskustvom i dobrim poduzetničkim idejama, ali uz ograničene vlastite resurse (novac, sredstva za rad i predmete rada)
  •  Neokrnjena priroda – čist zrak i tlo
  •  Lokacija uz važne pruge – važno željezničko čvorište
  •  Kvalitetan kamen – velike rezerve kvalitetnog kamena
  •  Rude-minerali – velike rezerve ruda i minerala za proizvodnju građevinskog materijala
  •  Razvijeno stočarstvo – tradicija uzgoja stoke (ovce i goveda)
  •  Razvijeno vinogradarstvo – tradicija bavljenja vinogradarstvom uvjetovana povoljnim podnebljem
  •  Prirodno dobivena hrana – bez prekomjerne upotrebe pesticida
  •  Blizina turističkih područja – Šibenska i Trogirska rivijera
  •  Prirodni uvjeti za razvoj ruralnog turizma – izletnički, lovni, zavičajni turizam

Izvaci iz Programa ukupnog razvoja Općine Primošten i Unešić (Appono d.o.o., Solin, 2007.)
...
Web: http://www.unesic.hr/
Email Unešić  

© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013